CPMI IOSCO Disclosures

CPMI-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) - KELER CCP’s Qualitative Disclosure

Download (316 KB)

Q1 2018 CPMI-IOSCO Disclosure table

Download (467 KB)

Q4 2017 CPMI-IOSCO Disclosure table

Download (461 KB)

Q3 2017 CPMI-IOSCO Disclosure table

Modified on 5 March 2018

 

Download (462 KB)

Q2 2017 CPMI-IOSCO Disclosure table

Modified on 5 March 2018

 

Download (459 KB)

Q1 2017 CPMI-IOSCO Disclosure table

 

Download (417 KB)

Q1 2017 CEEGEX Disclosure table

Download (18 KB)

Q1 2017 Der Disclosure table

Download (14 KB)

Q1 2017 Spot Disclosure table

Download (39 KB)

Q1 2017 TP Disclosure table

Download (11 KB)

Q4 2016 CPMI-IOSCO Disclosure table

 

Download (345 KB)

Q4 2016 CEEGEX Disclosure table

Download (18 KB)

Q4 2016 Der Disclosure table

Download (14 KB)

Q4 2016 Spot Disclosure table

Download (44 KB)

Q4 2016 TP Disclosure table

Download (11 KB)

Q3 2016 CPMI-IOSCO Disclosure table

 

Download (344 KB)

Q3 2016 CEEGEX Disclosure table

Download (18 KB)

Q3 2016 Der Disclosure table

Download (15 KB)

Q3 2016 Spot Disclosure table

Download (43 KB)

Q3 2016 TP Disclosure table

Download (11 KB)

Q2 2016 CPMI IOSCO Disclosure table

 

Download (86 KB)

Q2 2016 CEEGEX Disclosure table

Download (17 KB)

Q2 2016 Der Disclosure table

Download (14 KB)

Q2 2016 Spot Disclosure table

Download (40 KB)

Q2 2016 TP Disclosure table

Download (11 KB)